Projektledning

IPMA certifierad projektledare med internationell erfarenhet inom IT och Telekom.

 

Hör av dig till mig om du behöver:

 • Projektledare för utveckling och införande av IT-system.
 • Individuellt anpassat stöd till befintlig projektledning.
 • Införande och förbättring av metoder och processer.

 

OCH

 

Om arbetsplatsen finns i något av områdena:

 • Eskilstuna.
 • Järna.
 • Nykvarn.
 • Nyköping.
 • Salem.
 • Stockholm. Innerstan eller söderort.
 • Strängnäs.
 • Södertälje.

Beteendeanalys

Extended DISC ger en nulägesanalys av en person. Analysen ger underlag för:

 

 • Personlig utveckling
 • Att finna individens motivationsfaktorer
 • Utvecklande medarbetarsamtal där varje individ får en anpassad utveckling.
 • Uppbyggnad och utveckling av gruppen.
 • Att med en enda analys ta fram en mängd olika profiler, som till exempel gruppanalys, arbetsparanalys, stressanalys och olika yrkesroller.
 • Att göra bättre rekryteringar för att uppnå ett bättre arbetsklimat och resultat.

Workshops

Effektivare workshops med en objektiv ledare, som låter varje deltagare bidra och känna ansvar i den kreativa processen.

 

För att lyckas är det bl a väsentligt att:

 • Ha ett tydligt syfte och mål för mötet.
 • Låta samtliga deltagare komma till tals, inte bara de dominerande.
 • Se till att diskussioner leder framåt och inte "fastnar".

© 2002-2016 Pygmalion AB

Organisationsnr 556566-7598

Bankgiro 5127-6566

Information om Cookies